Domov » Obec » O obci

Obec Koválov

Starosta obce:Pavol Kuba

 

Zástupca starostu:Dana Bilovská

 

Poslanci Obecného zast.:      Lenka Dojčanská ,  Tomáš Duchoslav , Michaela Faganová,  Matej Kuba , Patrik Vach, Peter Vymislický  


 
 

Kronikárka: Ivana Cintulová


                    Hlavný kontrolór obce: Ing. Róbert Mozolič

 

Komisie Obecného zastupiteľstva:

Komisia stavebná a životného prostredia: Predseda:Patrik Vach

 

Členovia:Milan Komárek

 

 Ing. Stanislav Cák

 

Komisia kultúry a sociálnych vecí:Predseda:Dana Bilovská

 

Členovia:Lenka Dojčanská

 

 Marcela Vymislická

 

 Ivana Cintulová

 

 Viera  Kudláčová, Veronika Burajová

 

Komisia pre šport, mládež a telovýchovu: Predseda:Tomáš Duchoslav

 

Členovia:Vladimír Vach

 

 Štefan Vach

 

Komisia priestupková a verejného poriadku: Predseda:Peter Vymislický

 

Členovia:Bc. Richard Čongrády

 

 Pavol Pavelka

 

Samospravaonline.sk
TOPlist