Domov » Kontakt

Obecný úrad

Koválov 216
906 03 pošta Smrdáky  IČO:00309630    DIČ: 2021086760  
Číslo účtu:  SK80 0200 0000 0000 0662 1182(BIC:SUBASKBX)
                 SK11 5600 0000 0027 1843 1001(BIC:KOMASK2X)
Potravinový účet ŠJ:  SK34 5600 0000 0092 0975 4007
 
Obecný úrad
Kancelária Obecného úradu Tel.:034/654 25 02

 

Mobil:0915/736 318

 


Email:obeckovalov@stonline.sk

 

Starosta obce - Pavol Kuba Tel.:034/653 64 25

 

Mobil:0915/736 317

 

 

Úradné hodiny

 

Pondelok - piatok: 8.00 - 16.00

 

Agenda obce
Matrika:Kudláčová Viera

 

Správa daní a poplatkov:Kudláčová Viera

 

Evidencia obyvateľstva:Cintulová Ivana

 

Účtovníctvo, rozpočtovníctvo:Cintulová Ivana

 

Mzdová účtareň:Kudláčová Viera

 

Samospravaonline.sk
TOPlist