OZNAMY

09. 02. 2012 | oukovalov

VZN č.9 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ,na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, určenie podmienok úhrady v ŠJ a zúčtovanie príspevku dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom v MŠ a ZŠ - od 01.09.2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Koválov - v prílohe

 

V prílohe sa nachádza návrh VZN č.9 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ,na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, určenie podmienok úhrady v ŠJ a zúčtovanie príspevku dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom v MŠ a ZŠ prerokovaný OZ dňa 04.06.2019 uznesením č.27/2019, ktoré by malo platiť od 01.09.2019

V prílohe sa nachádza Rozpočet Obce Koválov na rok 2019-2020-2021, ktorý bol schválený na rokovaní OZ dňa 28.11.2018 .

 

Samospravaonline.sk
TOPlist