Verejné obstarávanie

09. 02. 2012 | oukovalov

VÝZVA NA PREDKLADANIE CP- REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE- Bude vyhlásená NOVÁ VÝZVA

V prílohe sa nachádza výzva na predkladanie CP na uskutočnenie projektu Rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice v obci Koválov.

Termín predkladania CP je do 15.4.2019 do 12,00hod.

 

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 zákona č. 513/1991 Zb. s OMS, a.s. Rekončtrukciu verejného osvetlenia v obci Koválov

Samospravaonline.sk
TOPlist