Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

09. 02. 2012 | oukovalov

Informácia pre občanov -voličov. Obec Koválov - 687 obyvateľov.

Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v obci Koválov.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 23.júla 2018 určilo uznesením č. 19/2018 v obci Koválov jeden volebný obvod v ktorom sa bude voliť 7 poslancov- v prílohe oznámenie

V prílohe sa nachádza rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí  a informácia pre občanov o práve voliť a byť volený. Obec Koválov má k 1.8.2018 - 687 obyvateľov.

Samospravaonline.sk
TOPlist