Územný plán obce Koválov

09. 02. 2012 | oukovalov

Obec Koválov ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám, že dňa 27.02.2013 bolo uznesením č.2/2013 schválené VZN č.14 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu Územného plánu obce Koválov. Toto nariadenie nadobudlo účinnosť 14.03.2013.

 

 

Samospravaonline.sk
TOPlist