Dňa 8.7.2018 zomrel náš rodák a čestný občan Koválova Mons. prof. ThDr. PhDr. Štefan VRAGAŠ pápežský prelát vo veku 89 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 12.7.2018 o 15.00 hod. vo farskom kostole sv. Ondreja apoštola v Koválove. Pohrebné obrady budú pokračovať po svätej omši na cintoríne.

09. 02. 2012 | oukovalov

Verejná vyhláška-Oznámenie o zrušení TP pre Labaš Tomáš 

UPOZORNENIE na dodržiavanie VZN č.12-držanie psov v obci Koválov

Harmonogram vývozu separovaného zberu na rok 2018.

Kontajner na biologicky rozložiteľný materiál(pokosená tráva) pri potravinách COOP Jednota.

Obecná knižnica - otvorená prvý štvrtok v mesiaci /03.05.2018, 07.06.2018,12.07.2018, 02.08.2018 /  čas:14,00-16,00 hod

 

 

Verejná vyhláška-Oznámenie o zrušení TP pre Labaš Tomáš - v prílohe

Upozornenie na dodržiavanie VZN č.12 ktorým sa upravujú podmienky držania psov v obci Koválov- v prílohe dokument

Kontajner na biologicky rozložiteľný materiál  je umiestnený pri predajni potravín. Kontajner je určený na pokosenú trávu. Vývoz kontajnera bude podľa potreby.

Harmonogram Vývozu Separovaného zberu na rok 2018 nájdete v prílohe.

Od 10.10.2013 je v prevádzke Obecná knižnica. Výpožičný deň je zatiaľ stanovený na prvý štvrtok v mesiaci - 14,00-16,00 hod. Kontaktné osoby sú Nováková Terézia (034/6536424) a Flamíková Anna (0918/280511).

 

SČK územný spolok Senica otvára od 1.10.2013  Denný stacionár pre klientov z TTSK, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, pre osoby s ŤZP a pre osoby s nepriaznivým zdravotným stavom vo veku od 18 rokov. Bližšie informácie nájdete na pripojenom dokumente.

 

Za OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY a STAVEBNEJ ÚPRAVY sa od 1.10.2012 platí správny poplatok 10 €.

 

K Ohláseniu drobnej stavby treba vyjadrenie SPP-Distribúcia, či sa na pozemku vyskytujú plynovody alebo či pozemok spadá do ochranného pásma plynárenského zariadenia. Ak áno, je stavebník povinný následne požiadať o vytýčenie plynárenského zariadenia.Uvedené žiadosti nájdete v Ďaľších dokumentoch.

 

Samospravaonline.sk
TOPlist