Domov » Dokumenty » VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

 • pdfDodatok č.2 k VZN č.6 o výstavbe,správe,údržbe a prevádzkovaní pohrebiskaStiahnu (0.06 MB)
 • pdfVZN č.15- Návrh-výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka MŠ,ŠK,ŠJ v obci KoválovStiahnu (0.13 MB)
 • pdfVZN č.14 -príloha 2-výkresová k Návrhu Územného plánu obce KoválovStiahnu (0.35 MB)
 • pdfVZN č.14 -príloha 1-Záväzná textová čas Návrhu Územného plánu obce KoválovStiahnu (0.31 MB)
 • pdfVZN č.14 ktorým sa vyhlasuje záväzná čas Návrhu Územného plánu obce KoválovStiahnu (0.05 MB)

Rok 2012

 • pdfDodatok č.1 k VZN č.3 o podmienkach určovania a vyberania miestnej dane za užívanie VP na území obce Koválov- od 1.1.2013Stiahnu (0.06 MB)
 • pdfDodatok č.1 k VZN č.5 o úhradách za služby poskytované obcou Koválov- od 1.1.2013Stiahnu (0.06 MB)
 • pdfDodatok č.1 k VZN č.6 o výstavbe,správe,údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Koválov- od 1.1.2013Stiahnu (0.05 MB)
 • pdfVZN č.11 o Zásadách hospodárenia s majetkom obceStiahnu (0.10 MB)
 • pdfVZN č.4 o podmienkach určovania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce KoválovStiahnu (0.07 MB)
 • pdfVZN č.1 o podmienkach určovania a vyberania miestnej dane na území obce KoválovStiahnu (0.08 MB)

Rok 2011

 • pdfVZN č.12 o podmienkach držania psov na území obce KoválovStiahnu (0.07 MB)
 • pdfVZN č.11 o zásadách hospodárenia s majetkom obceStiahnu (0.08 MB)
 • pdfVZN č.10 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce KoválovStiahnu (0.07 MB)
 • pdfVZN č.9 o výške príspevku za pobyt dieaa v MŠ, o výške prísp.na čiastoč.úhradu nákladov na činnos Školského klubu a o výške príspevku v školskej jedálniStiahnu (0.07 MB)
 • pdfVZN č.8 o určení previdiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce KoválovStiahnu (0.08 MB)
 • pdfVZN č.7 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhrad. odvádzania odpadových vôd na území obce KoválovStiahnu (0.07 MB)
 • pdfVZN č.6 o výstavbe, správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce KoválovStiahnu (0.09 MB)
 • pdfVZN č.5 o úhradách za služby poskytované obcou KoválovStiahnu (0.07 MB)
 • pdfVZN č.3 o podmienkach určovania a vyberania miestnej dane za užívanie verejného priestranstva na území obce KoválovStiahnu (0.07 MB)
Samospravaonline.sk
TOPlist